Wikia


Een dorpsstaat is een gemeenschap die het midden houdt tussen een dorp en een staat. Een dorpsstaat is kleiner dan een dorpsstad maar groter dan een dorp.

Definitie uit Marcels Grootte Woordenboek:
Een kleine nederzetting van een groep woningen met een door een geordend gezag geregeerde en bestuurde volksgemeenschap.

Deeldorpsstaat Edit

Een dorpsstaat kan ook een of meerdere deeldorpsstaten hebben. Een voorbeeld is Vlaanderen, dat een deeldorpsstaat is van Neder-Overgem.

Lijst van (deel)dorpsstaten Edit

(deeldorpsstaat)

Niet te verwarren met Edit

  • Dorpsstraat, een veelvoorkomende naam voor de, vaak oudste, (hoofd)straat van een dorpskern.
  • Tony Medy, een Vlaamse schlagerzanger.